Anders kijken, anders doen

J e bent nieuwsgierig naar het effect van ander gedrag op je zelf en op je omgeving. Je wilt bijvoorbeeld meer inzicht opdoen en vat krijgen op je gedrag in al je persoonlijke en werkgerelateerde relaties.

Tijdens het weekend worden theater en persoonlijke ontwikkeling gecombineerd.


”Je hele wereld is een schouwtoneel, en alle mannen en vrouwen alleen maar spelers”
S chreef William Shakespeare in ‘As you like it’ en met dit motto in het achterhoofd gaan we aan de hand van theater- en spelvormen  aan de slag met thema’s die te maken hebben met je persoonlijke ontwikkeling.

T ijdens het weekend gebruik je spelvormen om je persoonlijke thema’s te onderzoeken waardoor:

  • je kunt oefenen met nieuw gedrag
  • inzicht krijgt in factoren die van invloed zijn op je gedrag
  • je achterliggende opvattingen leert kennen en begrijpen

lees meer…>>

‘Erg effectieve combi van spelen en leren; ontzettend veel lol gehad en tegelijkertijd waardevolle lessen mee naar huis genomen!’ (M.R. levenstheaterdag) (lees meer referenties….>>)
GertjanLevenstheater?