Inke Schaap is gedragswetenschapper. Ze is werkzaam geweest als sociotherapeut in de psychiatrie. Ook werkte ze als intaker en projectleider bij kenniscentra op het gebied van diagnostiek, behandeling en onderzoek naar psychotrauma. Als preventiefunctionaris begeleidde zij onder meer ondersteuningsgroepen voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een psychiatrische aandoening. Vanuit de GGZ voerde zij trainingen en voorlichtingen uit in asielzoekerscentra.

Momenteel is zij werkzaam als docent/ onderzoeker bij een hogeschool waar zij studenten begeleidt van de bachelor- en masteropleidingen op het gebied van psychiatrische verpleegkunde. Naast haar begeleidende en onderwijstaken is zij bezig met haar promotieonderzoek naar het ziekteproces van mensen met een posttraumatische stressstoornis.

GertjanInke Schaap