W ERKVORMEN

 

 • Tijdens het weekend werken we met verschillende drama-spelen en oefeningen.
 • We zullen regelmatig dramavormen doen voor de hele groep: als opwarming, om te focussen en om een veilige groepssfeer te creëren, maar zeer zeker ook om meer in het algemeen te ervaren wat verschillend gedrag voor effect op je omgeving heeft en hoe het jou beïnvloedt.
 • Vervolgens werken we aan de meer persoonlijke thema’s die door de deelnemers worden ingebracht.
 • Er wordt per thema overwogen welke dramavorm het meest geschikt is om het specifieke thema uit te spelen. Dit kan een eenvoudig rollenspel zijn, een gedramatiseerde situatie, maar er kan ook worden gekozen voor vraag-specifieke vormen.
 • Dit proces wordt begeleid door Gertjan ten Thije.

F EEDBACK

 

 • Elk dramaspel wordt nabesproken.
 • Deze evaluatie is telkens praktisch en gerelateerd aan je persoonlijke doelen.
 • De algemene theoretische context en de meer persoonlijke gedragsaspecten zullen apart worden behandeld.
 • Er wordt uitdrukkelijk niet op een therapeutische wijze gehandeld en alle dramavormen draaien om concreet observeerbaar gedrag.

T HEORIE EN METHODIEK

 

 • Moreno. Voor de combinatie theater en persoonlijke ontwikkeling maken we onder meer gebruik van het werk van Moreno (Blatner, 2000). Hij stelde dat ‘creativiteit en spontaniteit de oorsprong van vitaliteit en geestelijke ontwikkeling beïnvloeden’. Met behulp van spelvormen onderzoek je zowel je spontane reacties op anderen op basis van hun gedrag als op basis van het begrijpen van hun intenties. Dit vermogen om te reageren op de betekenis van het gedrag van de anderen is volgens Moreno wezenlijk verbonden met het vermogen om eigen ervaringen en gedragingen te begrijpen en daar betekenis aan te verlenen. Moreno beweerde dat het vermogen om te veranderen plaats kan vinden door ‘action insight’. Het gaat hierbij om een proces van experimenteren, exploreren van (oud) gedrag en reflectie op het gedrag, om daarna nieuw gedrag te ontwikkelen.
 • Johari window: wat is je blinde vlek, wat wil je wel laten zien en wat niet, wat is zichtbaar voor anderen? Hoe zorg je dat je zoveel laat zien als jij wilt? In spel kun je experimenteren met teveel en te weinig laten zien. Van je medespelers krijg je feedback op het effect daarvan.
 • GAS: (Goal Attainment Scaling) het weekend is custom-made, jij bepaalt waar je mee aan de slag wilt. Met deze doelgerichte benadering is het mogelijk om doelen te formuleren en je ontwikkeling te beschouwen die past bij wat jij wilt.
 • 5 G-schema. Aan de hand van het 5 G-schema (Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, Gedrag, Gevolg) wordt uitleg gegeven hoe je gedachten je interpretatie van een gebeurtenis bepalen en welke gevolgen dat heeft voor je handelen.
 • Ase-model. Gedragsverandering. Het ASE-model (Attitude, Sociale Steun en Eigen effectiviteit) (De Vries, 1988)  zal gebruikt worden om te analyseren welke factoren van invloed zijn op de gedragsverandering die je beoogt.
Gertjanmethodiek en werkwijze