Wat vonden deelnemers van het Levenstheaterweekend in oktober 2011?
Scroll hiervoor naar beneden op deze pagina 

 

Tijdens een LevensTheaterdag in 2008 werden door een tiental deelnemers de volgende thema’s onderzocht:

  1. Tina is directrice van een klein museum. Zij heeft alles zakelijk goed op orde maar kan zich onvoldoende assertief opstellen t.o.v. haar personeel. Rollenspel.
  2. Rob blijft zijn ex van 10 jaar geleden in zijn huidige relatie een te belangrijke plek geven. Rollenspel waarin hij voorgoed afscheid neemt van zijn ex als partner en hem verwelkomt als vriend.
  3. Mirjam is telkens geïrriteerd door het gedrag van haar vader en raakt dan van streek en gaat huilen. Ze kan maar niet eens goed kwaad worden en hem helder vertellen wat haar dwars zit aan zijn gedrag. Rollenspel.
  4. Olga heeft vele kwaliteiten en ambities.  Maar ook haar omgeving (moeder, docent zang, enz) willen het beste voor haar. Ze wordt geplaagd door al deze ‘stemmen’ die haar een kant in het leven op willen duwen zonder dat ze zelf eerst de rust heeft om na te gaan wat zij nu zelf wil.
    familie opstelling.
  5. Anton verzeilt door zijn (onbewuste) gedrag telkens weer in ruzies met collega’s en vrienden.
    Gedramatiseerd Kernkwadrant.

Feedback op deze levenstheaterdag van Marjan R.

Zoals ik je al bij de afsluiting van de ‘Levenstheaterdag’ heb laten weten is voor mij een van de belangrijkste dingen geweest dat ik me veilig heb gevoeld. Toen ik van Lisette hoorde wat het thema was, had ik even het gevoel van oei gaat dat niet erg zwaar worden als iedereen “levensthema’s” in mag brengen. En wat moet ik me daar dan bij voorstellen in een workshop improvisatietoneel

Maar toen we eenmaal begonnen waren, werd snel duidelijk hoe waardevol het kan zijn om improvisatietoneel niet als doel te hebben, maar juist als middel in te zetten om aan persoonlijke effectiviteit te kunnen werken. Zonder dat het iets therapeutisch wordt. Juist het feit dat het theaterspel is, maakt het veel luchtiger dan bijvoorbeeld als therapievorm of in een training.

Ik heb al wel vaker korte scènes gespeeld, bijvoorbeeld in trainingen en bij de intervisie van mijn werk in de psychosociale hulpverlening, om helderheid te krijgen over wat er gebeurt en hoe je iets effectiever kunt aanpakken.

De meerwaarde van jouw aanpak vind ik zitten in de verschillende spelvormen die jij aanreikt om hetzelfde thema op een aantal manieren of vanuit diverse gezichtspunten en gevoelswaarden te benaderen en uit te beelden. Dit heeft mij zeer bewust gemaakt van wat ik nu eigenlijk doe, hoe dat eruit ziet, hoe dat voelt, hoe dat op anderen overkomt en wat ik kan doen om er verandering in te brengen en me er beter bij te voelen. Een bewustzijn dat door deze vorm van theaterspel snel, breed en intens helder is geworden. En dat ook te mogen zien en mee-ervaren van anderen draagt weer bij aan mijn eigen leerproces.

Kortom, ik hoop dat je deze nieuwe vorm van improvisatietheater verder kunt uitbouwen en dat je veel mensen net zo blij kunt maken als mij met het geven van dergelijke workshops.

Tenslotte wil ik je ook graag laten weten dat ik het erg plezierig vond hoe zorgvuldig je met iedereen bent omgegaan, hoe opbouwend je feed back gaf en hoe respectvol je met ieders gevoelens om bent gegaan. Het enige wat ik af en toe als lastig heb ervaren is dat de uitleg me niet altijd direct duidelijk was. Maar dat is een detail in het grote geheel van alle lof.

Veel dank voor de mooie ervaring en wie weet tot ziens bij een volgende keer. (Marjan R.)


Gertjanreferenties en voorbeelden